14.04.2016

Meie püha isa usutunnistaja Rooma paavsti Martini (655) ja püha märtri Ardialioni (umb 305-311) mälestus.

Hommikuteenistusel suure kaanoni lugemine. 

6.tunnil: Js 42:5-16.

Õhtuteenistusel: 1Ms 18:20-33; Õp 16:17-33; 17:1-17.

Ennepühitsetud andide liturgia.