24.04.2016

Issanda Jeruusalemma minemine. Palmipuude püha.

Püha märtri Savva Väeülema (272) mälestus.

Kogu teenistus paastutrioodi järgi.

Õhtuteenistusel paremiad:

I. 1Ms 49:1-2.8-12.

II. Sf 3:14-19.

III. Sk 9:9-15.

Hommikuevangeelium: Mt 21:1-11.15-17.

Hommikuteenistusel pärast evangeeliumi palmipuu- ja pajuokste õnnistamine.

Kuldsuu liturgial: Fl 4:4-9; Jh 12:1-18.