28.07.2015

Pühade apostlite ja diakonite Prohhori, Nikanori, Tiimoni ja Parmena (I) mälestus.

Liturgial: 1Kr 12:12-26; Mt 18:18-22; 19:1-2.13-15.