30.10.2014

Pühade märtrite Sinoovi ja tema õde Sinoovia (285) mälestus.

   Liturgial: Kl 1:24-29; Lk 11:14-23.