Avaleht/MTÜ Võrtsjärve Ühendus toetas 2019. aastal LEADER Eesti programmi abil Lalsi Püha Nikolai kiriku…

MTÜ Võrtsjärve Ühendus toetas 2019. aastal LEADER Eesti programmi abil Lalsi Püha Nikolai kiriku katuse nelitise nurgatornide kuplite restaureerimistöid

2017. aastal ehitati kellatorni katuse taastamiseks tellingud kellatorni ümber ja sisse, värviti kellatorni välislaudis, ehitati kolmekordsed tellingud nelitise laeni, võeti lahti kahjustunud nelitise lage, alustati katusekonstruktsiooni puitosade vahetamisega, vuugiti maakivist sokliosa, taastati lagunenud sokli ja katuse karniis, võeti lahti ja pandi uuesti kokku kivitrepp, kaeti avariilised katuselekked.

  • 2018. aastal restaureeriti kiriku peakupli ja nelja nurgatorni puidust katusekonstruktsioonid, paigaldati peakuplile uus katuseplekk, restaureeriti peakupli 6 akent.
  • 2019.  Restaureeriti Nelitise nurgatornide kuplid. Asendati kahjustatud puitkonstruktsioonid. Lisaks restaureeriti torniristid ja karniisid . Paigaldati uus käsivaltsplekk
  • 2020 – 2022 eesmärk katuselöövide  ida-, lääne- ja lõuna löövid

image001