Avaleht/Otsitulemused 'poletajev aleksander'

Otsingutulemusi: 14

Otsiti: poletajev aleksander

 • POLETAJEV Aleksander Georgi p

  Aleksander Poletajev oli õigeusu vaimulik: diakon, preester, ülempreester, praost, samuti pedagoog -usuõpetaja. Ta sündis 1823 Pihkva kubermangus pr Georgi Poletajevi  ja Evdokia Poletajeva peres, lõpetas 15.07.1845 Pihkva Vaimuliku Seminari. Ülempreester Aleksander Poletajev uinus 15.06.1912 Riias ja puhkab Riia Pokrova kalmistul. Tema teenistuskäik preestrina: pühitseti diakoniks/preestriks  06.12.1845 Riia Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse katedraalkirikus Riia ja […]

  https://www.eoc.ee/vaimulik/poletajev-aleksander/

 • Vares Aleksander Tõnis/Dionisi p

  Aleksander Vares oli eesti õigeusu vaimulik: köster-kooliõpetaja, diakon, preester. Ta sündis köster-kooliõpetaja Tõnis/Dionisi Varese  ja Vera Varese (sünd Poletajeva) peres 1885 Viljandimaal  Pilistvere kihelkonnas Arussaare vallas, õppis Riia Vaimulikus Koolis ja Seminaris 1896-1906 ja omandas köster-kooliõpetaja kutse. Preester Aleksander Vares uinus 20.03.1913 Riias ja puhkab Riia Pokrova kalmistul. Tema teenistuskäik köster-kooliõpetajana : Põltsamaa Pühavaimu koguduses 1906-1909 […]

  https://www.eoc.ee/koster/vares-aleksander-2/

 • POLETAJEV Nikolai Aleksandri p

  Nikolai Poletajev oli õigeusu vaimulik: köster-kooliõpetaja, diakon,  preester, samuti pedagoog-usuõpetaja. Ta sündis  05.07. 1846 Sangaste  kihelkonnas Mäekülas Sangaste vallas  pr Aleksander Poletajevi ja Maria Poletajeva (sünd Nevdatšina) peres, õppis Riia Vaimulikus Koolis ja Seminaris  1857-1867 ja omandas köster-kooliõpetaja kutse, jätkas õpinguid  Pihkva Vaimuliku Akadeemia usuteadusosakonnas  1867-1871. Preester Nikolai Poletajev uinus 21.04.1888 Haapsalus ja puhkab Vana-Haapsalu kalmistul. Tema […]

  https://www.eoc.ee/vaimulik/poletajev-nikolai/

 • Antsla-Kraavi prohvet Eelija kogudus

  Antsla-Kraavi prohvet Eelija kirik Kirik ehitati õigeusu kogudusele 1895 ja pühitseti prohvet Eelijale. Ehitus läks maksma 9000 rubla. Õigeusu koguduse tegevus lõpetati 1986 Antsla vallavolikogu otsusega anti Kraavi kirik 1994  ning kiriku kõrvalhoone 1996 Urvaste luteri kogudusele abikirikuks, see ei puudutanud aga hoonetealust maad. 2011 läks kirik tagasi EAÕK omandisse. Surnuaias asub preestermärter Johannes Kraavi haud. Püha preestermärter Johannes, palu […]

  https://www.eoc.ee/kogudus/antsla-kraavi-prohvet-eelija-kogudus/

 • Nõo Püha Kolmainu kogudus

  NÕO PÜHA KOLMAINU KIRIK Ehitamise aeg: 1873 Pühitsemine: 1873 Ajaloost: Nõo kogudus asutati 1852  eestlastest õigeusklikele, kes enne kuulusid Tartu Georgi kogudusse. Algul kasutati teenistusteks üüriruume. Arhitektuuriliselt tähelepanuväärne, lääne pool kellatorniga, lubjatud maakividest ja punastest tellistest historitsistlik kirik valmis 1873. Nelitise kõrval on ristkülikukujuline apsiid ja nelitise kohal on kaheksatahuline paarisakendega tambuur suure sibulkupli ja […]

  https://www.eoc.ee/kogudus/noo-puha-kolmainu-kogudus/

 • VASSILJEV Mihhail Joanni p

  Mihhail Vassiljev oli õigeusu vaimulik: diakon, preester, ülempreester. Ta sündis 01.10.1828 pr Joann Vassiljevi peres, lõpetas Pihkva Vaimuliku Seminari 1849, oli I jrg lõpetaja. Ülempreester Mihhail Vassiljev uinus 12.07.1895 Arussaares ja puhkab Pilistvere vanal õigeusu kalmistul. Tema teenistuskäik preestrina: pühitseti diakoniks/preestriks 16.10.1849 Kalli Ristija Johannese kirikus Riia ja Miitavi ülempiiskop Platon (Gorodetski)  poolt preester Kalli […]

  https://www.eoc.ee/vaimulik/vassiljev-mihhail/

 • ORGUSAAR Antoni/Anton Jüri p

  Antoni/Anton  Orgusaar oli  eesti õigeusu vaimulik:  köster-kooliõpetaja, diakon, preester, ülempreester, praost. Ta sündis 08.09.1862 Viljandimaal  Kolga-Jaani kihelkonnas Võisiku vallas Leie  külas mõisa metsavahi  Jüri Orgusaare ja Mall Orgusaare (sünd Liiw) peres, õppis Riia Vaimulikus Koolis ja Seminaris 1874-1884 ja omandas köster-kooliõpetaja kutse. Ülempreester Antoni/Anton Orgussaar uinus 19.07.1930 Sindis  puhkab Sindi kalmistul. Tema teenistuskäik köster-kooliõpetajana: Leisi Püha Olga koguduses 1884, Emmaste […]

  https://www.eoc.ee/vaimulik/orgusaar-antoni/

 • Kavilda Püha Aleksandri kogudus

  KAVILDA PÜHA NEEVA ALEKSANDRI KOGUDUS Kavilda Neeva Aleksandri õigeusu kiriku ja koguduse ajaloost Kavilda kogudus alustas tegutsemist 1846. 1846-1848 läksid Kavildas 1714 luterlast üle õigeusku, mis oli umbes veerand kõigist Kavilda valla elanikest. 1860-1870 oli Kavildas aktiivne ka vennastekoguduste liikumine. Kavilda õigeusukogudus asutati 1868. Enne kiriku ehitamist 1873  tegutses kogudus erinevates usutalitusteks kohandatud ruumides (muuhulgas […]

  https://www.eoc.ee/kogudus/kavilda-puha-aleksandri-kogudus/

 • Lelle Püha Kolmainu abikogudus

  LELLE PÜHA KOLMAINU ABIKOGUDUS Lelle kogudus on avatud 1851  jaanuaris. Jumalateenisuskoht oli esialgu Kullimaa talus pregusest kirikust 20 km kaugusel. Kirikuhoone on ehitatud raud-ja telliskivist 1868, pühitsetud Pärnumaa praost Aleksander Poletajev’i poolt 26.08.1876  Kolmainu Jumala auks. Kiriku ehitus läks maksma umbes 11 000 rubla. Koguduse liikmete üldarv  1933  oli: 474 meest ja 594 naist-kokku 1068 hinge. Tähtsamaks […]

  https://www.eoc.ee/kogudus/lelle-puha-kolmainu-kogudus/

 • Hiiumaa Jumalasünnitaja Sündimise kogudus

  HIIUMAA JUMALASÜNNITAJA SÜNDIMISE KOGUDUS Õigeusk ja Hiiumaa 19. sajandi lõpul murdis sisse, nagu tavatseti sel ajal öelda, apostlik õigeusk ka Hiiumaale. 1883 viibisid Haapsalus õigeusu kiriku jumalateenistusel neli Käina valla Lelu küla talunikku. Üks neist, Matsi koha Tõnis Padu, kutsus 1884 alguses Haapsalus viibides preestrit-tõenäoliselt Nikolai Poletajev 1880-1888  saarele. 1884  juunis külastas Haapsalu preester nüüd […]

  https://www.eoc.ee/kogudus/hiiumaa-jumalasunnitaja-sundimise-kogudus/