Avaleht/Täiendõppe kursus

Täiendõppe kursus

Üheskoos teenides

EAÕK Teoloogiline Instituut korraldab 2024. aasta märtsist juunini kursuse, mille eesmärgiks on edendada jumalateenistuslikku elu meie kogudustes. Kursuse kavas on loengud õigeusu vaimsusest ja liturgilisest elust, silmaringi laiendamiseks ja praktiliste oskuste arendamiseks.

Kursus koosneb neljast tsüklist, mille kirjeldused on allpool. Osa teemasid on loengu vormis. Praktilisemate teemade puhul antakse ka õppeülesandeid ja pisut kodutöödki. Kõigi teemade puhul on aega ka aruteludeks ühises vestlusringis.

Kursusele on oodatud kõik, kellel huvi, esmajärjekorras altariteenijad, lugejad, lauljad.

Kursus õppeprotsessina ei sisalda eksameid ja arvestusi, kuid neile, kes on kõigis tsüklites osalenud ja antud õppeülesanded täitnud, annab EAÕK Teoloogiline Instituut välja täiendõppe kursuse lõputunnistuse.

Kursus on tasuline. Info kursuse tasu ja registreerumise kohta on leitav allpool.

1. tsükkel
Õigeusu alused
Isa Rauno Pietarinen, Soome õigeusu kirik

Loeng käsitleb apostlik-õigeusu aluseid. Muuhulgas järgnevaid küsimusi: mida „õigeusk“ tähendab? Mis on kirikus püsiv ja mis muutuv? Millest saadakse valesti aru? Kas liturgia on midagi püsivat või on ta ajas muutunud? Vaatleme, milline on liturgia muutumatu tuum ja mis on teisejärgulised elemendid. Liturgia koht õigeuskliku elus ja vaimulikus püüdlemises.

1. tsükkel toimub kahel päeval, 1.– 2. märts 2024
Tallinna püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kirikus, Ahtri 7, Tallinn
1.03 kell 11.00–18.00, lõunapaus 13.00–14.00
2.03 kell 10.00–16.30, lõunapaus 13.00–14.00
2.03 kell 17.00–18.30 koguöine teenistus

2. tsükkel
Jumaliku liturgia praktiline kord
Isa Mattias Palli

Kursuses anname esiteks teoreetilise ülevaate muutustest, mis jumaliku liturgia korras tulenevad kirikuaastast ja muudest asjaoludest. Teiseks käime läbi liturgia muutuvad osad laulja (tekstiosa; otseselt muusikalist poolt selles kursuses ei käsitleta) ja lugeja seisukohalt. Täpsemalt vaatleme tundideteenistuse  ja liturgia vahelduvaid pealaule ja kondakeid, antifone, eellaulu, epistlit, halleluujasalme ning armulaualaule. 

2. tsükkel toimub kahel päeval, 5.–6. aprill 2024
Tallinna püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kirikus, Ahtri 7, Tallinn
5.04 kell 11.00–18.00, lõunapaus 13.00–14.00
6.04 kell 10.00–16.30, lõunapaus 13.00–14.00
6.04 kell 17.00–18.30 koguöine teenistus

3. tsükkel
Pühakiri ja liturgia
Katrin Viires

Kursuse esimeses pooles õpime pühakirja tundma: millistest osadest ta koosneb, kuidas leida erinevaid kirjakohti, millised on erinevad piiblitõlked jm. Samuti tutvume pühakirja tõlgendamise traditsiooniga õigeusu kirikus, muuhulgas vaatame, kuidas erineb see muude konfessioonide tõlgendusviisidest ja üldisest suhtumisest piiblisse. Kursuse teises pooles vaatleme pühakirja liturgilises kontekstis: liturgia n-ö pühakirjapärasust laiemalt, päevakohaseid kirjakohti ja nende leidmist kirikukalendrist jm. Kõikide teemade juures teeme ka praktilisi harjutusi.

Liturgia ja dogmaatika
Tauri Tölpt

Kursuse teoreetilises osas vaadeldakse dogmaatika (kiriku õpetuslike seisukohtade) ning õigeusu liturgia vahekorda. Üritatakse mõista, millisel määral on liturgiline palve ja sakramentaalne elu olnud kiriku dogmaatika allikas ning milline on olnud oikumeenilistel kirikukogudel välja antud dogmade mõju kiriku liturgiale. Kursuse praktilises osas analüüsime detailsemalt Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistuse ning sellega seotud püha ohvri (anaphora) palvete liturgilist rolli ja tähendust.

3. tsükkel toimub kahel päeval, 24.–25. mai 2024
EAÕK kirikukeskuses aadressil Wismari 32, Tallinn
24.05 kell 11.00–18.00, lõunapaus 13.00–14.00
25.05 kell 10.00–16.30, lõunapaus 13.00–14.00

4. tsükkel
Liturgia ja kaasteeline – „Kas mina olen oma venna hoidja?“
Isa Marius Raudsepp

Kursusel tegeletakse küsimusega, kust läheb piir hoolimise, vastutuse ja liigse vastutuse  võtmise vahel. Samuti, kuidas suhestuda või toimida, kui koguduseliige või kirikukülastaja püüab häirivalt tähelepanu, tekitab muret või suisa segab teisi oma käitumisega. Mõtleme, kuidas võiks toimida, kui koguduse liige või külaline paistab  endaga (nt psüühika- või sõltuvushäire) hädas olevat. Räägime lähemalt, mis on sõltuvushäire.

Kirikutekstiilid
Madli Sepper

Kursusel meenutame õigeusu kirikukalendri pühi ja paastuaegu; vaatame, milliseid liturgilisi värvuseid kirikus kasutatakse, kuidas erinevad kreeka ja slaavi liturgiliste värvuste tavad. Õpime tundma, milliseid teenistusrõivaid vaimulikud kannavad ning milline on rõivaste teoloogiline sümboolika. Kirikus vaatame sisustustekstiile (või ka liturgilisi tekstiile) ja räägime, millal ja kuidas neid jumalateenistustel kasutatakse.

Kiriku sisustus: püha ruum ja pühad ikoonid
Isa Mattias Palli

Selles osas käsitleme kirikut kui püha ruumi. Esiteks, kirik kui maailma, taeva ja maa kujutis. Teiseks, kirik kui inimese, ihu ja hinge kujutis. Taeva ja maa kohtumine koguduse jumalateenistuses. Kirikuruum kui igavese elu poole liikumise koht. Käitumine kirikus, jumalateenistusel ja muul ajal.

Tauri Tölpt

Selles osas õpitakse tundma kirikuruumi jaotust ja struktuuri ning ikoonide, k.a ikonostaasi rolli ja olulisust palvevahendina. Selgitame, mille poolest erineb ikoonide, pühade esemete ning pühakute säilmete harras kummardamine ja austamine ebajumalateenimisest. Praktilises pooles vaatleme ikooniteoloogia isa, püha Damaskuse Johannese (7.8. saj) tekstilõike tema traktaatidest ikoonide kaitseks.

4. tsükkel toimub kolmel päeval, 6.–8. juuni 2024
EAÕK kirikukeskuses aadressil Wismari 32, Tallinn
6.06 kell 11.00–18.00, lõunapaus 13.00–14.00
7.06 kell 10.00–16.00, lõunapaus 13.00–14.00
Tallinna püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kirikus, Ahtri 7, Tallinn
8.06 kell 10.00–16.30, lõunapaus 13.00–14.00
8.06 kell 17.00–18.30 koguöine teenistus

Registreerumine

Registreerumiseks palun saata e-mail aadressile seminar@eoc.ee .
E-mailis palun märkida kursusele tulija nimi, tema meiliaadress ja telefoninumber.
Samuti palun märkida, kas planeeritakse osaleda kõigis neljas tsüklis või valikuliselt.
Palume registreeruda enne 25.veebruari 2024.
Majutust Tallinnas instituudi poolt ei pakuta. See tuleb igaühel ise leida.
Kohapeal pakutakse teed, kohvi ja suupisteid. Lõunasööki ei pakuta.

Tasumine

Võib tasuda kogu kursuse eest korraga või iga tsükli eest eraldi.
Tasu kogu kursuse eest kokku on 108€.
Kahepäevased tsüklid (esimesed kolm tsüklit) igaüks eraldi 24€.
Viimane, kolmepäevane tsükkel, eraldi 36€.
Tasuda saab nii sularahas kohapeal kui ülekandega.

Kontakt

Kursuse korraldab EAÕK Teoloogiline Instituut.
Täiendavat infot kursuse kohta annab
preester Andreas Noorhani, seminar@eoc.ee .