Hetkel oluline

METROPOLIIT STEFANUSE PAASALÄKITUS ISSANDA AASTAL 2024

„Jeesus on hauast üles tõusnud, nõndakui Ta seda oli ette ütelnud ja on meile igavese elu ja suurt armu andnud“ (Laul pärast sinaksari)  KRISTUS…

Loe lähemalt »

04.05.2024/Nädala jutlus

Üleskutsete sektsioon

Üleskutsed

ANNETUSED EAÕK MIIKSE RISTIJA JOHANNESE KOGUDUSELE

Loe lähemalt »

Annetuste kogumine EAÕK Miikse Ristija Johannese kiriku renoveerimiseks

Õigeusu kirjanduse väljaandmisest / EAÕK kirjastuse tegevusest

Loe lähemalt »

Valmimise järgus on John Meyendorff’i raamat „Bütsantsi teoloogia“. Teos on tõlgitud juba eesti keelde ning edasi ootab oma järge keeleline ja sisuline toimetamine ning kujundus. Selles teoses John Meyendorff avab kristlikku mõttemaailma Bütsantsi ajaloolises ja…

Vaata kõiki »