1472

1472 kannatasid märtritena Tartu preester Issidor ja temaga koos 72
koguduseliiget (mälestuspäev 8.jaanuaril), kes uputati Emajõkke oma usu
pärast.