1880

1880-ndatel aastatel oli järgmine siirdumislaine, peamiselt Läänemaal.
Venestusajal ehitati mitmeid uusi kirikuid ja õigeusklikele anti
mõningaid soodustusi. Õigeusku kavatseti kasutada venestamise vahendina,
kuid õnneks säilisid eestikeelsed jumalateenistused ja väljaanded.