1999

1999. aasta 9. märtsil valiti Nazianzi piiskop Stefanus EAÕK kirikukongressi poolt Tallinna ja kogu Eesti metropoliidiks.