2008

EAÕK 2008. aasta Täiskogul toimusid Tartu ning Pärnu ja Saare piiskoppide valimised