325

Kirikukogu esimeseks tähtsaks otsuseks oli hereetik Ariuse ja tema õpetuse hukkamõistmine ning Nikaia usudogma formuleerimine, mis ütleb, et Jumal-Sõna ehk Jumala Poeg on Jumal-Isaga samaolemuslik (kr.k. omoousios) ning ei ole Jumal-Isa poolt loodud ega samuti mõni väiksem jumalus. Nii kaua kui on olemas olnud Jumal-Isa, on olemas olnud ka Jumala Poeg ehk Jumal-Sõna.

Administratiivselt loodi metropooliate süsteem, mis määratles esmakordselt naaberpiiskopkondade piirid, viies nad kooskõlla Rooma impeeriumi provintside piiridega ja luues nõnda regulaarselt koos käiva piiskoppide kogu ehk sinodi, mille kokkukutsujaks ja peaks sai provintsi pealinna (metropoolia) piiskop, keda hakatigi seetõttu nimetama metropoliidiks.