381

Kirikukogul kinnitati taas Nikaia kirikukogu usku arianismi vastu. Kirikukogu annab välja kuulsa Konstantinoopoli (Nikaia-Konstantinoopoli) usutunnistuse, mida tänapäeva õigeusklikud loevad nii ristimise salasuse vastuvõtmisel kui ka liturgia ajal. Kirikukogu kinnitab pneumatomachide vastu, et Püha Vaim on samuti samaolemuslik Jumal-Isa ja Jumal-Pojaga, väljendades nõnda usku Kolmainu Jumalasse (Isa, Poeg ja Püha Vaim).

Administratiivselt üritatakse sisse tuua metropooliate ülest eksarhaadi (diotseeside) süsteemi, mis tänu oma selgusetusele jääb täiel määral rakendamata. Kirikukogu aktsepteeritakse oikumeenilise (üleilmse) kirikukoguna alles IV oikumeenilisel (üleilmsel) kirikukogul Chalkedonis 451. aastal.