Kirikuvalitsus

EAÕK KIRIKUVALITSUS 
(Eraõigusliku juriidilise isiku Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik juhatus)

Esimees:
Metropoliit Stefanus (Christakis Charalambides)
Aseesimees:
Piiskop Aleksander (Aleksander Hopjorski)
Vaimulikud liikmed:
Piiskop Eelija (Ott Ojaperv)
Ülempreester Ardalion Keskküla
Ülempreester Aleksander Sarapik
Diakon Ignatios Rand
Ilmalikud liikmed:
Hr Enn Rand
Hr Viljo Vetik
Pr. Sofia Kirsimaa

Kontakt:
Wismari 32, 10136 Tallinn
tel: +372 660 0780, faks: +372 660 0780
e-post: eoc@eoc.ee