Metropoliit

StefanusTallinna ja kogu Eesti ülipühitsetud metropoliit Stefanus sündis 29. aprillil 1940 Bukavus, Belgia Kongos (praegu Kongo Demokraatlik Vabariik).

Vanemad Küprose päritolu.

Õppinud The Holy Virgin of Victory nimelises koolis ja jesuiitide gümnaasiumis Bukavus.

1960-1965 õppinud Pariisis Püha Sergiuse seminaris teoloogiat ja 1964-1968 Sorbonne’i Ülikoolis teoloogiat.

1963 pühitsetud diakoniks, 1968 preestriks.

1972-1987 teeninud Prantsuse Kreeka metropoolia peavikaarina asukohaga Marseilles’s.

1987 pühitsetud piiskopiks ja määratud Nizza piiskopiistmele (tiitliga Nazianzi piiskop).

Töötanud kuni Eestisse tulemiseni Prantsusmaa Õigeusu Piiskoppide Kogu peasekretärina ja meediakomisjoni juhatajana, samuti õigeusu raadiosaadete eest vastutava isikuna.

Lugenud teoloogiat (patroloogiat) Nizza katoliku seminaris, loenguid geopoliitikast Nizza Ülikooli õigusteaduskonnas ja külalisprofessorina Montpellier’ Ülikoolis teoloogiat (õigeusu kloostritraditsioonist).

Aastatel 1970-1972 preestrite ettevalmistuskursuse õppejõud Püha Sergiuse seminaris.

Kirjutanud mitmeid teoloogia-alaseid raamatuid ja artikleid prantsuse keeles, tõlgitud teistesse keeltesse.

1999. aasta 9. märtsil valitud EAÕK kirikukongressi poolt EAÕK metropoliidiks; otsuse kinnitas EAÕK Täiskogu 18. märtsil 2000. Valimised kinnitas Oikumeenilise Patrarhaadi Püha Sinod, mille esindajad sedasid ta 21. märtsil 1999 ametisse Tallinna ja kogu Eesti metropoliidina.