Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Juhtimine ja õppejõud

Juhtimine ja õppejõud

JUHTKOND:

 

Instituudi rektor: Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus
E-post: eoc@eoc.ee

Askeetika õppejõud

 

Instituudi juhataja: Tauri Tölpt
E-post: seminar@eoc.ee

Süstemaatilise teoloogia ja dogmaatika õppejõud

 

ÕPPEJÕUD:

Austraalia peapiiskop Makarios

Bioeetika õppejõud

 

grigorios_papathomas

Arhimandriit Grigorios Papathomas

Kanoonilise- ja kirikuõiguse õppejõud

 

Arhimandriit Jack Khalil

Uue Testamendi õppejõud: Pauluse kirjade eksegees

 

Ülempreester Mattias Palli

Liturgika ja homileetika õppejõud

 

Munkpreester Damaskinos Olkinuora

Patristika õppejõud

 

Preester Dimitrios Bathrellos

Eklesioloogia õppejõud


Preester Meletios Ulm

Eetika ja pastoraalteoloogia õppejõud

 

AndreiSotsov_virallinenkuva_internetsivuille

Preester Andrei Sõtšov

Kirikuloo õppejõud

 

Preester Kristoforos Parts

Uue Testamendi õppejõud

 

Liidia Meel

Hingehoiu õppejõud: Õigeusk ja psühhoteraapia

 

Pantelis Kalaitzidis

Süstemaatilise teoloogia õppejõud: Õigeusk ja modernism