Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Juhtimine ja õppejõud

Juhtimine ja õppejõud

JUHTKOND:

 

Instituudi rektor: Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus (mag)
E-post: eoc@eoc.ee

Askeetika õppejõud

 

Instituudi juhataja: Tauri Tölpt (mag)
E-post: seminar@eoc.ee

Süstemaatilise teoloogia ja dogmaatika õppejõud

 

ÕPPEJÕUD:

 

Austraalia peapiiskop Makarios (dr)

Bioeetika õppejõud

 

grigorios_papathomas

Arhimandriit Grigorios Papathomas (dr)

Kanoonilise- ja kirikuõiguse õppejõud

 

Arhimandriit Jack Khalil (dr)

Uue Testamendi õppejõud: Pauluse kirjade eksegees

 

Ülempreester Mattias Palli (mag)

Liturgika ja homileetika õppejõud

 

Munkpreester Damaskinos Olkinuora (dr)

Patristika õppejõud

 

Preester Dimitrios Bathrellos (dr)

Eklesioloogia õppejõud

 

Preester Meletios Ulm (dr)

Eetika ja pastoraalteoloogia õppejõud

 

AndreiSotsov_virallinenkuva_internetsivuille

Preester Andrei Sõtšov (dr)

Kirikuloo õppejõud

 

Preester Kristoforos Parts (mag)

Uue Testamendi õppejõud

 

Liidia Meel (dr)

Hingehoiu õppejõud: Õigeusk ja psühhoteraapia

 

Pantelis Kalaitzidis (dr)

Süstemaatilise teoloogia õppejõud: Õigeusk ja modernism