Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Teoloogiline Instituut

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Teoloogiline Instituut

keskus 12

8. jaanuaril 2014 sõlmiti koostöö memorandum EELK Usuteaduste Instituudi ja EAÕK Teoloogilise Instituudi vahel. Hetkel käib ettevalmistustöö õigeusu õppetooli avamiseks Usuteaduste Instituudi juures sügisest 2015, mis hõlmab õppekavade koostamist, ühildamist instituudi õppekavaga, õppetooli avamise administratiivset ja sisulist korraldamist.

(2002-2018 kandis instituut nime Püha Platoni Seminar)

Õppetooli poolt pakutav õigeusu teoloogia moodul Instituudi usuteaduse rakenduskõrgharidusõppe õppekavas koostatakse Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku poolt vastavuses Eesti Vabariigi kõrgharidusstandardi nõuetega. Õigeusu teoloogia moodul vastab meie kiriku vajadustele konfessionaalsete ainete õpetamise osas ja selle täitmine tagatakse EAÕK poolt. Ülejäänud õppekava ainete õpetamise eest vastutab EELK Usuteaduse Instituut.

Meie seminaristide jaoks tähendab see aga, et kõikidel senistel ja tulevastel EAÕK Teoloogilise Instituudi õpilastel on võimalik juba nüüd mõelda diplomiõppele ning alates sügisest 2015 astuda UI-sse, et alustada rakenduskõrgharidusõpet ühinenud õppeasutuses.

Enamus õigeusu teoloogia loenguid toimub endiselt EAÕK Teoloogilise Instituudi seminari ruumides Wismari 32 ning endiselt on loengutele oodatud vabakuulajad.

 

Üldinfo:

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Teoloogiline Instituut on eelkõige mõeldud EAÕK vaimulike ja kandidaatide, pühapäevakooli õpetajate, koorilauljate – aga samas ka teiste huviliste harimiseks õigeusu õpetuse alal.
 Seminar sai alguse 2002. aastal korra kuus toimuvatest loengupäevadest, mis jätkuvad siiani ja on avatud kõigile huvilistele.
Tänaseks on seminari õppekava kasvanud igakuisteks kolmepäevasteks õppesessioonideks, mis toimuvad iga kuu esimese nädala teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval. Alates 2012. aastast toimuvad loengud iga kuu esimesel reedel ka Tartus, Tartu Pühade Aleksandrite kirikus. 
Praegune õppekava koosneb dogmaatika, patristika, kanoonilise õiguse, homileetika, askeetika, liturgika, uue – ja vana testamendi, filosoofia ajaloo, kirikuloo, kirikukunsti ajaloo ja kirikuslaavi keele loengutest.

Seminaris peavad loenguid regulaarselt ka välisõppejõud – Kreekast, Prantsusmaalt, Soomest, Liibanonist  ja Küproselt.

Loengud toimuvad Eesti Apostliku-Õigeusu kiriku keskuses Tallinnas, aadressil Wismari 32.

KONTAKTID

Rektor: Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanusstefanus_12.2006_v

e-post: eoc@eoc.ee

 

_MG_2953-1Dekaan: Tauri Tölpt

tel: +372  534 79453

e-post: seminar@eoc.ee

 

Korralised õppejõud:

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Peapiiskop Makarios Griniezakis

e-post: eoc@eoc.ee

 

Preester Tihhon TammesTihhon_face_sm

 

 

PALLI MattiasÜlempreester Mattias Palli

 

 

Arhimandriit Jack Khaliljack_khalil_1

 

 

Arhimandriit Grigorios Papathomasgrigorios_papathomas

 

 

Preester Kristoforos PartsPARTS Kristoforos

 

 

AndreiSotsov_virallinenkuva_internetsivuille

Preester Andrei Sõtšov

 

 

 

DIALOOGIRÜHM EELK USUTEADUSTE INSTITUUDIGA

Peapiiskop Makarios Griniezakis
Arhimandriit Grigorios Papathomas
Arhimandriit Jack Khalil
Ülempreester Mattias Palli
Preester Tihhon Tammes

Samal teemal: Allkirjastati Eesti õigeusu ja luterliku kiriku ühisavaldus

EELK USUTEADUSTE INSTITUUDI JA EAÕK PÜHA PLATONI SEMINARI KOOSTÖÖMEMORANDUM.
8. jaanuaril 2014  allkirjastati EELK Usuteaduste Instituudi ja EAÕK Teoloogilise Instituudi (tollel ajal EAÕK Püha Platoni seminari) koostöömemorandum. Kahe usuteadusliku õppeasutuse lähenemise eesmärk on alates 2014. aasta sügisest paremini koondada ja koordineerida teoloogilist haridust Tallinnas ja võimaldada ka seni registreerimata instituudis õppijatel sooritada bakalaureuseõpinguid UI-s, mille õppekava pärast hõlmaks üldõppele lisaks õigeusu erialaõpet.

Samal teemal: EELK Usuteaduse Instituut ja EAÕK Püha Platoni seminar sõlmisid koostöö memorandumi