Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Juhtimine ja õppejõud

Juhtimine ja õppejõud

JUHTKOND:

 

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus

Instituudi rektor

 

 

Tauri Tölpt (MA)

Instituudi juhataja. 

Süstemaatiline teoloogia ja dogmaatika õppejõud

 

Katrin Viires (MA)

Õppekorralduse spetsialist. Kontakt: seminar@eoc.ee

Uue Testamendi õppejõud

 

 

ÕPPEJÕUD:

grigorios_papathomas

Metropoliit Grigorios Papathomas (DR)

Kanooniline- ja kirikuõigus

 

Arhimandriit Jack Khalil (DR)

Uue Testamendi eksegees

 

Ülempreester Mattias Palli (MA)

Liturgika ja homileetika 

 

Ülemreester Heikki Huttunen (MA)

Õigeusk ja oikumeenia

 

Munkpreester Damaskinos Olkinuora (DR)

Patristika ja askeetika

 

Preester Dimitrios Bathrellos (DR)

Eklesioloogia 

 

Preester Meletios Ulm (DR)

Eetika ja pastoraalteoloogia

 

AndreiSotsov_virallinenkuva_internetsivuille

Preester Andrei Sõtšov (DR)

Kirikulugu

 

Preester Vasileios Thermos (DR)

Õigeusk ja psühhoteraapia

 

Ülemdiakon Marius Raudsepp (BA)

Hingehoid ja kogudusetöö praktika

 

Pantelis Kalaitzidis (DR)

Õigeusk ja kaasaeg

 

Madli Sepper (MA)

Kirikutekstiil ja sümboolika