Avaleht/Galerii/Õigeusu kirikupeade kokkutulek Genfis

Õigeusu kirikupeade kokkutulek Genfis

20-28. jaanuaril 2016 toimub Tema Pühaduse Bartolomeus, Konstantinoopoli peapiiskopi ja oikumeenilise patriarhi juhtimisel Genfis, õigeusu keskuses Chambesis, õigeusu kirikupeade kokkutulek. Kohtumise eesmärgiks on kokku leppida Suure ja Püha Kirikukogu (sinodi) funktsioonid ja eesmärgid. Kirikukogu tuleb kokku selle aasta nelipühi ajal.

Tema pühadus Bartolomeus sõnastas need eesmärgid peale jumalikku liturgiat 24. jaanuaril järgmiste sõnadena:

“ Me oleme praegu ajaloo ristteel: need suured muudatused, mis meid puudutavad, nõuavad vastutust.

Jumal on ajaloo keskel, Jumal on elu südames. Ta tegutseb ajas. Ta on meie kõrval nagu Jeerikos pimeda kõrval. Kas me kuuleme Teda täna? Teda ja Tema suurust? Kas me näeme Teda oma nõrkuses? Vaga Efraimi sõnade kohaselt, kui Jumal nägi, et pimeda inimese süda oli avatud, aga ihusilmad pimedad, siis Ta valgustas neid nagu oli valgust täis juba pimeda süda, et ta saaks Tema juurde tulla ning näha oma Päästjat.

Meie Püha ja Suure Kirikukogu kogunemine näitab meie õigeusu kirikute ühtsust. Selle kokkukutsumine märgib otsustavat etappi meie kiriku elus. Kirikukogu ei ole piiritletud üksnes selle kohtumisega, vaid seda tuleks võtta kui laiaulatuslikku protsessi. See on meie ülesanne: levitada õigeusu sõnumit. Me mõistame, et ainus väljapääs konfessioonide isolatsiooniahvatlustest on läbi pideva omavahelise dialoogi: meie ligimese, ühiskonna ning teiste religioonidega. Sest õigeusk on eelkõige dialoog, mille kaudu Jumal räägib maailmaga. Jumal on samane Sõnaga, nagu ütleb meile püha Johannes: Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal (Jh 1:1).

Niisiis on meie ülesandeks kuulata ning jagada Jumala Sõna: kristlaste kaitseks, keda taga kiusatakse, ohustatud vähemuste kaitseks, sadade tuhandete pagulaste kaitseks, kes põgenevad sõja eest ja kannatavad kodu kaotuse pärast, kõige nõrgemate kaitseks, terrorismiohvrite kaitseks, sest terroristid ja fundamentalistid kasutavad ja kahjustavad religiooni poliitilistel põhjustel. Meie lootus on, et see kirikukogu suudaks põhjustada reaktsiooni terves inimkonnas tänu meie ühtsuse jõule ning ühendada meie kirikuid.

Täna me astume sammu edasi. Me usaldame oma Püha ja Suure Kirikukogu oma palvetes Jumala hoolde. Me oleme pühendunud oma usule Jeesus Kristusesse ja teoloogilisele järjepidevusele, mis avaldub apostliku kiriku ning kirikuisade õpetuses. Kui meie pärimus on rikas ja elav, siis ta peab leidma sõnad, mis kõnetaksid meie ajastu väljakutseid. Metropoliit Athenagoras kinnitas Olivier Clementile: “Kirikukogu, mida me ette valmistame, annab meie kirikurahvale võimaluse paremat usuelu elada. Me peame mitte ainult kohandama oma pärimust tänapäeva inimesele, vaid andma talle ka innustust ja jõudu muutuda. Sellega ta viib ellu oikumeenilisust. Uuenemine on teineteisega jagamisest ja ühtsusest lahutamatu”.