Avaleht/Galerii/Tallinna püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna katedraalis uued ikoonid

Tallinna püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna katedraalis uued ikoonid

Pühapäeval, 17. jaanuaril, õnnistas kõrgestipühitsetud Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus Tallinna püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna katedraalis uued ikoonid, mis kujutavad Eestimaa 11. uusmärtrit ning pühade märterdiakoneid Stefanit ja Laurentit. Esimene kujutab 1940-1941 vangistatud ja samadel aastatel või hiljem hukkunud märtreid. Kõik ikoonid on maalitud püha Eelkäija skiitas (abikloostris) Saaremaal.

Eelnenud jumalikul liturgial teenisid kaasa Kristopolise piiskop Makarios, arhimandriit Naatanael USA-st ja kohalikud vaimulikud. Uusmärtrite pühakuju viisid pidulikult ikoonikappi (kõrvalikonostaasi) Reomäe skiita nunnad.

Oma sõnavõtus tänas peavikaar ülempreester Mattias Palli pühakuju maalijaid ning ikoonikapi annetajaid ja tegijaid. Ta juhtis ka tähelepanu meie uusmärtritele kui eestpalujatele ja eeskujudele Kristuse tunnistamisel.

Samuti asetati peale jumalikku liturgiat vastavasse laekasse pühade Tartu preestermärtrite Nikolai ja Mihhaili säilmed.

Ikoonikapp on valmistatud Georgios Oikonomidese töökojas Tessaloonikas, Kreekas (samas on tehtud ka Siimeoni katedraali ikonostaas, toolid ja osa seniseid pühakujukappe). Annetajaks on Püha Etoolia Kosma misjoniselts Kreekas.

Asjaosalistele anti ka koguduse tänukirjad. Samuti õnnitleti piiskop Makariost eelseisva nimepäeva (19. jaanuar) puhul.