Avaleht/Jutlused/Issandamuutmise pühal

Issandamuutmise pühal

Armsad vennad ja õed Kristuses!

Me oleme tänasel erilisel päeval siia pühakotta kokku tulnud, et pühitseda üheskoos olulist sündmust – meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse muutmist Tabori mäel. See on suur sündmus, sest tänane kesksuvine püha näitab meile, kuidas ülestõusnud Kristus loob maailma uueks. Seepärast oleme siin ja anname tunnistust kogu loodu uueks muutmisest Kristuse ülestõusmise läbi.
Enamgi veel: sellest hetkest on igaüks meist saanud osa Isa hiilgusest tema armsa ja ainsa Poja Jeesuse kaudu. Me oleme oma alandlikkuses näinud tõe valgust. Me oleme saanud valgustatud hoolimata oma hirmudest, pattudest ja liha nõtrusest.
Tänase Issandamuutmise sala-asja läbi antakse meile võimalus selgemalt mõista kui kindel oli nende kolme jüngri usk, kes läksid koos Jeesusega Tabori mäele.
Issandamuutmise salaasja läbi kuulutatakse meile, et Isa armastab meid oma ainusündinud Pojas, kes on nüüdsest Issand, ja meie läbi saab teoks tema igavese armastuse tulek ja võit. Tänasest on muutunud ka meie arusaamine. Me mõistame, et me ei ela ainult iseenesele, vaid saame Jumala elu osaks, et oleme ühendatud tema ainusündinud Poja, Issanda Jeesusega. Igal üksikisikul ja igal rahval on siin oma osa.
Armsad vennad ja õed Kristuses!
Laskem ennast täielikult haarata Tabori mäe Valgusest. Pöörakem oma pilgud meie Isa poole, kes on taevas ja nähkem selles valguses tema nägu. Laskem ennastki muuta, et selle jumaliku liturgia lõpuks saaksime ühest südamest ja ühel häälel tões laulda: „Meie saime tõe valgust näha…“. Seda valgust, mis ongi Jumala armastuse sära.Aamen!

+Stefanus, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

Issanda aastal 2012