01.01.2014

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihuliku ümberlõikamise püha.

Ja meie püha isa Kapadookia Kaisarea ülempiiskopi Vassiili Suure (376) mälestus.

   Vassiili Suure liturgial

ümberlõikamisele: Kl 2:8-12; Lk 2:20-21.40-52.

Pühale piiskopile: Hb 7:26 – 8:2; Lk 6:17-23.