01.01.2017

Pühapäev enne jumalailmumist.

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihuliku ümberlõikamise püha. Ja meie püha isa Kapadookia Kaisarea ülempiiskopi Vassiili Suure (376) mälestus.

Laimjala, Priipalu ja Seli-Tõstamaa kirikute nimepüha. Uusaasta

3. viis.

   Õhtuteenistusel paremiad

I. 1Ms 17:1-12.14. II. Õp 8:22-30. III. Õp 10:31 – 11:12.

   Hommikuevangeelium VI: Lk 24:36-53.

Vassiili Suure liturgial

   Jumalailmumise eelse pühapäeva lugemised:

     2Tm 4:5-8; Mk 1:1-8.

Ümberlõikamisele: Kl 2:8-12; Lk 2:20-21.40-52.