01.02.2015

Tölneri ja variseri pühapäev.

Issanda vastuvõtmise eelpüha.

Püha märtri Triifoni (250) mälestus.

   Paastutrioodi algus.

   1. viis. Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20.

   Liturgial: 2Tm 3:10-15; Lk 18:10-14.