01.02.2017

Issanda vastuvõtmise eelpüha.

Püha märtri Triifoni (250) mälestus.

Ülempiiskop Pavel (Dmitrovski) † 1946.

   1Pt 4:1-11; Mk 7:14-24.

[Neljapäevased: 1Pt 4:12 – 5:5; Mk 7:24-30.]