01.03.2015

Suure paastu 1., õigeusu pühapäev.

Samaaria püha vagamärtri Eudokia (umb 160) mälestus.

   Teenistus oktoihi ja paastutrioodi järgi.

   5. viis. Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35.

   Vassiili Suure liturgial:

Hb 11:24-26.32 – 12:2; Jh 1:43-51.