01.03.2017

Samaaria püha vagamärtri Eudokia (umb 160) mälestus.

6. tunnil: Js 2:3-11.

Õhtuteenistusel: 1Ms 1:24-31; 2:1-3; Õp 2:1-22.

Ennepühitsetud andide liturgia.

Suure kaanoni lugemine.