01.06.2014

Esimese kogumaapealse kirikukogu (325 Nikaias) Pühade isade pühapäev.

Püha märtri Justin Filosoofi ja tema kaaskannatajate (166) mälestus.

   Teenistus Oktoihi ja Õietrioodi järgi.

   6. viis.

   Õhtuteenistusel paremiad pühadele isadele:

I. 1Ms 14:14-20. II. 5Ms 1:8-11.15-17. III. 5Ms 10:14-21.

   Hommikuevangeelium X: Jh 21:1-14.  

   Liturgial: Ap 20:16-18.28-36; Jh 17:1-13.