01.06.2016

Keskpüha lõpetus.

Püha märtri Justin Filosoofi ja tema kaaskannatajate (166) mälestus.

Ap 13:13-24; Jh 6:5-14.