01.09.2013

10. pühapäev pärast Kolmainupüha. Indikti ehk kirikuaasta algus.

Meie vaga isa Siimeon Sambniku (459) ja tema ema Marta (umb 428), püha märtri Aitala (380), pühade märtrite neljakümne paastuja-neitsi ja nende õpetaja diakon Ammoni (IV), pühade märtrite Kallista ja tema lihaste vendade Evoodi ja Ermogeni (309) mälestus. Samuti õiglase Joosua, Nuni poja (XVI e.Kr) mälestus.

Ja kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja imeteo mälestus Miasinis (864).

   1. viis.

   Õhtuteenistusel paremiad kirikuaasta algusele:

I. Js 61:1-9.

II. 3Ms 26:3-12.14-17.19-20.22.33.40-41.

III. (vagale isale) Trk 4:7-15.

   Hommikuevangeelium X: Jh 21:1-14.

   Liturgial: 1Kr 4:9-16; Mt 17:14-23.  

   Kirikuaasta algusele: 1Tm 2:1-7; Lk 4:16-22.

   [Vagale isale: Kl 3:12-16; Mt 11:27-30.]