01.10.2016

Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria kaitsmine.

Püha apostli Anania (I) ja meie vaga isa Kauniltlaulja Romani (umb 556) mälestus.

Tornimäe kiriku nimepüha. Karula Jumalaema kaitsmise kiriku nimepüha.

   Õhtuteenistusel paremiad Jumalasünnitajale:

I. 1Ms 28:10-17. II. Hs 43:27; 44:1-4. III. Õp 9:1-11.

   Hommikuevangeelium: Lk 1:39-49.56.

   Liturgial: Hb 9:1-7; Lk 10:38-42; 11:27-28.