01.11.2015

22. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Aasia pühade imetegijate ja kasupüüdmata tervendajate Kosma ja Damiani (III) mälestus.

   5. viis. Hommikuevangeelium XI: Jh 21:15-25.

   Liturgial: Gl 6:11-18; Lk 16:19-31 (V Luuka pühapäev).