01.12.2013

23. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Püha prohveti Nahumi (VII e.Kr) mälestus. Samuti õiglase Filaret Armulise (792) mälestus.

   6. viis. Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20.

   Liturgial: Ef 2:4-10; Lk 18:35-43 (14. Luuka pühapäev).