01.12.2015

Püha prohveti Nahumi (VII e.Kr) mälestus.

   Liturgial esmaspäevased: 1Tm 5:1-10; Lk 19:37-44.

   Teisipäevased: 1Tm 5:11-21; Lk 19:45-48.