02.02.2016

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse vastuvõtmine.

   Õhtuteenistusel paremiad:

  1. 2Ms 12:51 – 13:3.10-12.14-16; 22:29; 3Ms 12:1-4.6.8; 4Ms 8:15-17. II. Js 6:1-12. III. Js 19:1.3-5.12.16.19-21.

   Hommikuevangeelium: Lk 2:25-32.

   Liturgial: Hb 7:7-17; Lk 2:22-40.