02.02.2017

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse vastuvõtmine.

Metsküla kiriku nimepüha. Tartu rahulepingu aastapäev.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 2Ms 12:51 – 13:3.10-12.14-16; 22:29; 3Ms 12:1-4.6.8; 4Ms 8:15-17.

II. Js 6:1-12.

III. Js 19:1.3-5.12.16.19-21.

   Hommikuevangeelium: Lk 2:25-32.

   Liturgial: Hb 7:7-17; Lk 2:22-40.