02.05.2013

PÜHA JA SUUR NELJAPÄEV: Püha õhtu-söömaaja mälestus.

Meie püha isa Aleksandria ülempiiskopi Atanaasi Suure (373) mälestus.

Hommikuevangeelium: Lk 22:1-39.
1. tunnil: Jr 11:18-23; 12:1-5.9-11.14-15.
Õhtuteenistusel:
2Ms 19:10-19; Ii 38:1-23; 42:1-5; Js 50:4-11.
Vassiili Suure liturgial: 1Kr 11:23-32; Mt 26:1 – 27:2.