02.06.2013

Paasa-aja 5., Samaaria naise pühapäev.

Meie püha isa usutunnistaja Konstantinoopoli ülempiiskopi Nikifori (828) mälestus.

4. viis. Hommikuevangeelium VII:  Jh 20:1-10.

   Liturgial: Ap 11:19-26.29-30; Jh 4:5-42.