02.07.2013

Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja aulise rüü toomine Konstantinoopoli Vlaherna kirikusse (V).

Ja meie püha isa Jeruusalemma ülempiiskopi Juvenaali (umb 458) mälestus.

   Jumalasünnitajale: Hb 9:1-7; Lk 10:38-42; 11:27-28.

   Teisipäevased: Rm 4:4-12; Mt 7:15-21.