02.07.2014

Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja aulise rüü toomine Konstantinoopoli Vlaherna kirikusse (V).

   Jumalasünnitajale: Hb 9:1-7; Lk 10:38-42; 11:27-28.

   Kolmapäevased: Rm 11:2-12; Mt 11:20-26.