02.07.2016

Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja aulise rüü toomine Konstantinoopoli Vlaherna kirikusse (V).

   Jumalasünnitajale: Hb 9:1-7; Lk 10:38-42; 11:27-28.

[Laupäevased: Rm 3:19-26; Mt 7:1-8.]