02.07.2017

4. pühapäev pärast kolmainupüha.

Petseri vagade isade Marki (XV) ja Joona (1480), vaga ema Vassa (1473), vagamärtrite Korniili (1570) ja Vassiani (1570), samuti vagade isade Dorotei (1622) ja Laasari (1824) koondmälestus.

Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja aulise rüü toomine Konstantinoopoli Vlaherna kirikusse (V).

3. viis.

   Õhtuteenistusel vagade paremiad:

I. Trk 3:1-9. II. Trk 5:15-24; 6:1-3. III. Trk 4:7-15.

   Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12.

   Liturgial: Rm 6:18-23; Mt 8:5-13.