02.08.2013

Püha esimärtri ja ülemdiakoni Stefani (I) auliste säilmete toomine (umb 428).

   Liturgial: 1Kr 4:5-8; Mt 13:44-54.

   Esimärtrile: Ap 6:8 – 7:5.47-60; Mt 21:33-42.