02.08.2015

9. pühapäev pärast kolmainupüha.

Püha esimärtri ja ülemdiakoni Stefani (I) säilmete toomine (umb 428).

   8. viis.

Hommikuevangeelium IX: Jh 20:19-31.

   Liturgial: 1Kr 3:9-17; Mt 14:22-34.

   [Esimärtrile: Ap 6:8 – 7:5.47-60; Mt 21:33-42.]