02.08.2017

Püha esimärtri ja ülemdiakoni Stefani (I) säilmete toomine (umb 428).

VKJ prohvet Eelija.

1Kr 13:4 – 14:5; Mt 20:1-16.