02.09.2013

Püha märtri Mamanti (275) ja meie vaga isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Johannes Paastu-ja (595) mälestus.

   Liturgial: 2Kr 2:4-15; Mt 23:13-22.