02.09.2014

Püha märtri Mamanti (275) mälestus.

Ja meie vaga isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Johannes Paastuja (595) mälestus.

   Liturgial esmaspäevased: 2Kr 8:7-15; Mk 3:6-12.

Teisipäevased: 2Kr 8:16 – 9:5; Mk 3:13-19.