02.09.2015

Püha märtri Mamanti (275) mälestus.

Ja meie vaga isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Johannes Paastuja (595) mälestus.

   Liturgial teisipäevased: 2Kr 12:20 – 13:2; Mk 4:24-34.

   Kolmapäevased: 2Kr 13:3-13; Mk 4:35-41.