02.10.2016

15. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Pühade märtrite piiskop Kipriani ja neitsi Justiina (304) mälestus.

Samuti Kristuse pärast meeletu õndsa Andrease (936) mälestus.

6. viis. Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12.

   Liturgial: 2Kr 4:6-15; Lk 6:31-36 (Luuka 2. pühapäev).