02.11.2014

21. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Püha märtri Akindini ja tema kaaskannatajate (umb 341-345) mälestus.

   4. viis. Hommikuevangeelium X: Jh 21:1-14.

   Liturgial: Gl 2:16-20; Lk 16:19-31 (V. Luuka pühapäev).