02.12.2013

Püha prohveti Habakuki (VII-VI e.Kr) mälestus.

   Liturgial: 1Ts 2:20-3:8; Lk 20:27-44.